Kontakt

Tlf: 64 85 15 50
Jan Rogne (2) Jan Rogne Arbeidende styreformann avd. Ski Tlf: 916 76 441 E-post: jan.rogne@follohus.no
Kristian Haugen Ruud (2) Kristian Haugen Ruud Daglig leder avd. Ski Tlf: 996 93 545 E-post: kristian.ruud@follohus.no
Elisabeth Lossius (2) Elisabeth Lossius Byggesaksansvarlig avd. Ski Tlf: 412 33 392 E-post: elisabeth.lossius@follohus.no
Ann-Merethe Seim (2) Ann-Merethe Seim Administrasjon / Økonomi avd. Ski Tlf: 932 89 754 E-post: ann‑merethe.seim@follohus.no