Tilvalg i Follohus

I Follohus gjennnomføres alle våre prosjekter med en dedikert tilvalgsansvarlig for prosjektet. Tilvalgsansvarlig koordinerer tilvalgsprosessen sammen med boligkjøper og byggherre.

Follohus benytter en nettbasert tilvalgsportal, hvor hver enkelt boligkjøper får tilgang til produktbeskrivelser, plantegninger, prosjektinformasjon og kontaktinformasjon til våre underleverandører. Tilvalgsprosessen er nøye planlagt sammen med en rasjonell fremdrift på byggeplassen.

Vi anbefaler derfor alltid at det bookes møter med våre leverandører tidlig i prosessen, slik at tilvalgsfristene som fremgår av portalen overholdes. Ønskes det et oppstartsmøte sammen med prosjektets tilvalgsansvarlig for å planlegge tilvalgsperioden, er det lagt til rette for det.

Et byggeprosjekt er en omfattende prosess der mange aktører skal koordinere sine arbeider og stå ansvarlig for hver sin del av prosjektet. Follohus kvalitetssikrer at alle leveranser ivertas og at disse utføres i henhold til avtalt leveranse.

IMG_4743

Veien mot overtagelse

Når tilvalgsperioden er avsluttet og tilvalgslister er signert, starter en ny fase av prosjektet. Nå skal husene bygges og de fleste er spente på å komme inn  i boligen for første gang. Noen måneder ut i byggeperioden vil prosjektets byggeleder innkalle til en såkalt punktbefaring. Befaringen gjennomføres når rørlegger, ventilasjonsmontør og elektriker er ferdig med det skjulte røranlegget og tømrer sluttfører sine arbeider med gips på vegger og i tak.

Denne befaringen har som hensikt å kvalitetssikre at bestilte tilvalg og den generelle leveransen for boligen er ivaretatt, sammen med at nyskjerrigheten til boligkjøper blir tilfredsstilt.

 

 

 

IMG_5012

Når tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg innkaller byggeleder til ferdigbefaring av boligen, ofte sammen med byggherren for prosjektet. Follohus stiller med en uavhengig takstmann, som på nøytralt grunnlag kontrollerer boligens standard.

Det vil bli ført digital protokoll fra befaringen som angir eventuelle forhold som bør utbedres før overtakelse. Befaringen gjennomføres ca. 2 uker før overtagelsen.

Under overtagelsen vil punktene fra ferdigbefaringen gjennomgås, samtidig som det gås en ny felles befaring av boligen. Befaringen bekreftes med en protokoll som alle parter skal undertegne og nøkler blir deretter levert ut til nye boligeiere.

Tilvalgsportalen Aptly

Eksisterende kunder kan benytte følgende link for å logge seg inn i sin private tilvalgsportal.