Vår metode

I Follohus ønsker vi å skape hjem som er lokalt tilpasset med høy kvalitet og som gjør minst mulig skade på miljø og natur.

For oss er hvert bygg noen andres boligdrøm. Om det er i planleggingsfasen med en prosjektleder eller tilvalgsansvarlig, eller i byggefasen med byggeleder skal du alltid kunne føle deg trygg.

Vi er en forkjemper for å bygge kvalitetsboliger i tre, enten det er eneboliger, rekkehus eller lavblokker. Våre boliger er plassbygget, som igjen gjør at boligene bygges etter solide norske håndverkstradisjoner. Vi har lang tradisjon for å bruke lokale leverandører og faste samarbeidspartnere som sikrer oss kvalitet i alle ledd.

For å få frem de rette detaljene kreves gode råvarer og produkter, og vi jobber hele tiden målrettet for å finne de riktige samarbeidspartnerne med samme intensjon som oss – velge de gode produktene til rett pris. Dette har resultert i mer enn 20 års samarbeid med flere av våre underleverandører, noe Ski Bygg og Caverion er eksempler på. Sammen har vi gjort hverandre bedre.

Vi opplever en utrolig god service og kompetanse fra våre underleverandører som i stor grad bidrar til helheten i boligene. Dette er viktige kriterier for at vi kan skape boliger med kvalitet langt frem i tid.

Hvert prosjekt blir ivaretatt av dyktige medarbeidere som følger prosessen fra start til slutt, og faktisk enda litt lenger.

Vi lever for å levere håndverk som står i generasjoner.

574A6529-SH

Bygger på stedet

Plassbygde hus gir prosjekter en fleksibilitet med tanke på detaljer og byggekvalitet. Begrepet plassbygget betyr at vi bygger selve boligen på stedet. Dette gir oss stor fleksibilitet når det kommer til løsninger og tilpassing av boligen på plassen, samt muligheten for å tilføre kvaliteter underveis.

Kvaliteten ligger i detaljene.