Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmennhetens tilgang til informasjon om dette.
Her finnes informasjon om hvordan aktsomhetsvurderingen gjennomføres i Follohus, samt resultater fra siste vurderinger.

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmennhetens tilgang til informasjon om dette. Som en virksomhet som er forpliktet til å overholde denne loven, har Follohus iverksatt en rekke tiltak for å sikre at vi oppfyller kravene.

I lys av åpenhetsloven plikter Follohus seg til å

  1. Utføre aktsomhetsvurderinger
  2. Redegjøre for aktsomhetsvurderingen
  3. Svare ut informasjonskrav

Hvordan jobber vi med aktsomhetsvurderinger i Follohus

Follohus gjennomfører årlige vurderinger av våre underleverandører. Ved eventuelle funn av negative konsekvenser eller risiko for dette vil det settes i gang tiltak for å redusere eller fjerne denne risikoen.

Vi screener alle underleverandører som brukes i våre prosjekter. Dette er en kontinuerlig prosess som gjør at vi har god kontroll på hver enkelt underleverandør, og noe som gjør det mulig for oss å fange opp eventuelle brudd eller risikoer.

Follohus vil offentligjøre redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med åpenhetsloven. Dette vil bli publisert på denne siden.

Årets aktsomhetsvurderinger har ingen funn av faktiske eller potensielle risikoer hos underleverandører.

Kontaktinformasjon

Dersom du har noen spørsmål til oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingen kan du sende en e-post til firmapost@follohus.no. Responstid på forespørsler er 3 uker.

Sist oppdatert 12.05.2023