Når driften er ferdig på byggeplassen, og en ferdigstilt bolig er overlevert til forventningsfulle boligkjøpere, overføres prosjektet til vår ettermarkedsavdeling for videre oppfølging. Avdelingen tar imot og behandler alle henvendelser og reklamasjoner etter innflytting, og samarbeider med våre underleverandører og byggherren for eventuelle utbedringer.

Vi jobber hardt for å sikre en sømløs opplevelse for alle boligkjøpere ved håndtering av reklamasjoner, med rask respons og aktiv oppfølging.

12-14 måneder etter overtakelse kaller vi inn til en felles ettårsbefaring av boligen. Under befaringen går vi gjennom mottatte henvendelser og avklarer om det er andre saker som krever nærmere undersøkelse. Det føres protokoll fra befaringen som sendes til deltakerne, samt til våre underleverandører som tar direkte kontakt for oppfølging av punktene.

Ved akutte situasjoner kan det være hensiktsmessig å kontakte relevante underleverandører direkte. Kontaktinformasjon finner du i FDV-dokumentasjonen som ble overlevert sammen med boligen.

Bor du i et Follohus og har spørsmål til oss, logg deg inn for å sende oss en henvendelse.
Vi setter pris på at du er så nøyaktig som mulig når du legger inn informasjon og oppretter din brukerprofil.

Ved en eventuell hastesak, kan det være hensiktsmessig å kontakte aktuell leverandør direkte.
Kontaktinfo til de ulike leverandørene er oppgitt i FDV-dokumentasjonen.