Videre vekst vest for Oslo

Vårt kjerneområde har historisk vært Oslo og Nordre Follo, men med etableringen av avdelingskontor i Asker og økt arbeidsmengde ser vi mot videre vekst i området vest for Oslo.

Selskapets hovedvirksomhet er oppføring av boligprosjekter for små og store utbyggere, samt utvikling av eiendom i egen regi.

Vi søker nå etter byggeleder og prosjektleder til vårt nye kontor. Som ansatt i Follohus blir du del av et sterkt fagmiljø med entusiastiske og engasjerte kollegaer. Med en organisasjonsstruktur hvor vi jobber på lag, deler kunnskap og lærer av hverandre, er faktorer som legger til rette for et godt arbeidsmiljø.

Spørsmål knyttet til byggeleder stillingen: kontaktperson Driftssjef Joacim Rogne, tlf 934 89 003

Spørsmål knyttet til prosjektleder stillingen: kontaktperson Prosjektsjef Stian Rogne, tlf 905 64 087