Nye tilskudd i Follohus

1.mai 2022 fikk Follohus påfyll av to dyktige medarbeidere.
Vi i Follohus ønsker Leon og Rune velkommen!

Leon Kjelland er ny prosjektleder med kontor i det nye kontoret vårt i Asker. Leon kommer til å være en viktig brikke i oppbygningen av Follohus vest for Oslofjorden. Vi gleder oss til å få hans engasjement og innspill i de nye kontorene våre.

Rune Aukrust er ansatt i en viktig rolle som lageransvarlig/hjelpearbeider på byggeplass. Rune skal bistå byggeledere i opprigg og nedrigg av byggeplasser og andre behov i forbindelse med driften. I forbindelse med lagerhold er Rune en viktig person for holde orden på alt av utstyr, samt holde utstyr vedlike. Rune bidrar også til god koordinering av utstyret til bruk på de ulike byggeplassene.