Ski Hageby

Omfang:
59 boliger
Sted:
Ski
Byggherre:
Solon Eiendom
Entreprenør:
Follohus
Boligtype:
Hus
Arkitekt:
R21 Arkitekter
Status:
Under oppføring

Ski Hageby består av rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i kjede hvor flotte materialvalg og unik arkitektur skaper et fantastisk bomiljø. 59 topp moderne boliger i trygge og grønne omgivelser kun halvannen kilometer vest for Ski sentrum.

2EBB8DA4-F133-4007-81A8-C223172AF9EF

Informasjon til naboer og kjøpere

Byggeperioden vil foregå ut sommeren 2024. Primært vil anleggsarbeidene pågå hverdager mellom kl 07:00 og 19:00. Lørdager kan også forekomme. 

Megler kan gjennomføre visninger alle dager, også på kveldstid. Visninger annonseres på www.skihageby.no . Pr desember 2022 er 31 boliger solgt.

Vi påpeker at anleggsvei ned mot Søndre Tverrvei må ikke benyttes som gangvei, og ber om forståelse for at anleggsvei og byggeområdet er avsperret for alles sikkerhet i byggeperioden.

Kontaktperson hos Follohus:
Prosjektleder Monica Risnes, tlf: 924 22 605, e-post: monica.risnes@follohus.no

Kontaktperson hos byggherre Solon Eiendom:
P rosjektleder Jørgen Edvardsen, tlf: 456 01 193, e-post: je@soloneiendom.no

 

Aktiviteter på byggeplassen: 

Følgende aktiviteter vil skje i perioden januar til mars 2023:

Oppføring av boliger på rekke F, A og B
Grave og sprengningsarbeider for rekke E, G, H, I og C, D
Støp av plater for rekke E, G, H, I
Etablering brakkerigg
Internveier
Fordøyingsmagasin

IMG_0164
06.12.22:
IMG_0167
06.12.22:
Utsnitt LARK plan
Plankart B1:
Skogsnarveien
Områdekart :
uhvgnCeo
Totalt 59 moderne boliger.
DXoeSkX3
Kjøkken fra HTH
r21_skogsnaret_e_camera-07_05_web-1600x1600
Store uteområder, for sosialt samvær
pova1CPE
Store vindusflater, med god tilgang på dagslys.
-vl5ECBg
Effektiv og åpen planløsning.