Godt samarbeid på Furumo

På Furumo har tre store eiendomsaktører i lokalområdet funnet hverandre. Disse er Follohus AS, Vinkl AS og Opsahl Eiendom AS.

Follohus er Skis største produsent av småhus, og tilførte erfaring og lokalkunnskap til planleggingen av prosjektet. Follohus stod ansvarlig for byggearbeidene på Furumo. Vinkl er et stort lokalt eiendomsutviklingsselskap, med stor portefølje av prosjekter både gjennomførte og planlagte. Opsahl Eiendom er et solid, velrennomert eiendomsselskap, med bred kompetanse innen utvikling og salg av boliger. Totalkompetansen er med andre ord svært høy.

Bygge best – ikke flest
Fremfor å bygge flest mulig kvadratmetre eller flest mulig boliger på Furumo, var fokuset å bygge best mulig boliger for den målgruppen som vil trives best på eiendommmen; barnefamiliene.