Det ligger i detaljene

Kveldssola mot vest har vært et særlig fokusområde i prosjektet. Hovedvekten av vindusarealer og private uteplasser er vendt denne veien, hvor spesielt de inntrukne toppetasjene gir mulighet for store private takterrasser med gode solforhold.

Innvendig er det lagt opp til gode oppholdsrom med store vindusarealer som henvender seg ut mot uteplassene. Adkomsten til huset via en stor carport med kjøkkenterrassen over, og romslig plass slik at både bil og sykler kan stå beskyttet for vær og vind.

En mørk og lysbeiset trekledning er valgt som hovedmateriale på fasadene for å gi et moderne uttrykk som er varig og robust over tid. Det er lagt opp til en variasjon av mørkbeiset stående trekledning ved uteplassene som gir en taktil varme til solveggen der en er tettest på materialene. En lysbeiset, liggende trekledning er valgt for de nedre delene av huset, som vil reflektere lyset der det trengs mest. Fasadekomposisjonen skal i sum være variert og bygge opp under de indre kvalitetene i husene.

Vi har i planleggingsfasen også søkt om å legge til rette for å enkelt kunne endre toppetasjens planløsning for å skape en god ramme for endringer i hjem og livssituasjon. Her kan man etter behov velge mellom å ha en generøs stue, et soverom + en loftstue eller to ekstra soverom. Slike endringer kan i første øyekast vurderes som ubetydelige, men vil i dagliglivet kunne vise seg som gode og tilrettelagte løsninger som gjør hjemmet praktisk i enhver situasjon.

Vi håper du vil trives i ditt nye hjem på Verkslia!

Simen Vedvik Evensen
Arkitekturverket AS